Tjänster

Börjessons Gräv KB utför alla typer av mark– och anläggningsarbeten, små som stora uppdrag.

Exempel på våra tjänster:

 • Husgrunder
 • Dränering
 • Vägarbeten
 • Markberedning
 • Dikning
 • Täckdikning
 • Skyddsdikning
 • Dikesrensning
 • Kabelgrävning
 • Kableplöjning
 • Snöröjning
 • … och mycket mer!

Tveka inte att höra av er för att diskutera kring det ni vill ha utfört!